Haber Detayı
18 Aralık 2019 - Çarşamba 12:38
 
İHALE İLANI
T.C. ISPARTA 2. İCRA DAİRESİ 2019/256 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
İHALE İLANLARI Haberi
İHALE İLANI

 

T.C.

ISPARTA

2. İCRA DAİRESİ

2019/256 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Satış konusu taşınmaz;Isparta İl, Merkez İlçe, 8418 Ada, 7 Parsel, Çünür Mahalle, 30 Nolu Bağımsız Bölüm 2.kattır. Satışa konu ana taşınmaz niteliğiarsa vasfında olsa da üzerinde bodrum kat+zemin kat+6 normal kat + çatı kattan oluşan bina bulunmaktadır.Her türlü belediye alt yapı (su , kanalizasyon, elektrik vb.) yararlanmaktadır.Satışa konu taşınmazın bulundugu arsa IspartaBeldiyesinin 06/08/2019 tarihli yazısındaimar planına göre iskan sahasında kalmakta olup Emsal :1 Hmax:serbest olup yola mesafesi 10 m inşaat cephesi 36,30 m , inşaat derinliği 14,95 m , kat adedi 7 saçak seviyesi 21,30 m inşaat tarzı betonarmedir.Sözkonusu taşınmazın bulunduğu arsa üzerinde Bodrum kat+zemin kat+6 normal kat +çatı kattan oluşan bina bulunmaktadır.Apart tarzımesken daireler bulunmaktadır.Isparta Belediyesinin kayıtlarına göre 27/07/2017ztarihindesöz konusu binanın inşaat ruhsatı alınmıştır.Binanın henüz iskanı bulunmamaktaolup inşaat aşamasındadır.30 nolu bağımsız bölüm bina girişine göre binanın 2.normal katında bulunmaktadır.Onaylı mimari ve yerindeyapılan ölçümegöre ise yaklaşık brüt 34,50 m2 dir.Bağımsız bölüm salon (mutfak tezgahı), banyo -lavabo , yatak odası ve balkondan oluşmaktadır.Asanörünmevcut olduğu binanın dış cephesi mantolamaüzeri dış cephe boyasıdır.Kapalı otopark imkanı bulunan bina da , ısınma ihtiyacı bireysel kombi sistemi ile karşılanacakşekilde tesisatbulunmaktadır.Binanın elektrik ve su tesisatları çekilmiş olup kalorifer petekleri eksik olup, su elektrik doğal gaz saatleri bulunmamaktadır.Banyoda duşa kabin ve lavabo , alafranga tuvalet bulunmaktadır.Banyo zeminleri ve duvarları seramik kaplamalıdır.Salonda mutfak tezgahı bulunmakta olup alt ve üst dolaplarıbulunmaktadır.Salon bölümünde duvar suva ve boya imalatlarıyapılmış olup salon yarısı ve yatak odasının zemin kaplaması bulunmamaktadır.Pencereler pwc doğramadan yapılmıştır.İç kapılar takılmamıştır.Binanın koridor ve merdiven zemin kaplamaları yapılmıştır.Asansör takılmış ancak söveleri henüz yapılmamıştır.Binanın kapalı otoparkı bulunmakta olup henüz tam olarak tamamlanmamıştır.Bağımsız bölüm inşaatı yaklaşık olarak 85 seviyesindedir.Çevre tanzimi tamamlanmamıştır.Yapı 3.sınıf Bgrubu yapı olup 2019 yılı yapı yaklasık birim maliyetleri birim fiyatı ise 1210,00 TL/M2 dir.Taşınmazın bulunduğu konum merkeze mesafesi önemli merkezlere olan mesafeleri gözönünüe alındığında arsanın m2 değerinin 1600,00 TL/M2 olacağı kanaatine varılmış olduğu ve taşınmazın arsa payı değeri 45.440,00 TL, 30 NOLU satış konusu bağımsız bölümün değeri 35.483,25 TL olup 30 nolu bağımsız bölüm ün arsa payı ile birliktetoplam değeri 80.293,25 TL dir.Taşınmaz tam hissselidir.

Adresi                          : Çünür Mahallesi 8418 Ada 7 Nolu Parsel 30 Nolu Bağımsız Bölüm Kat :2       Merkez /                                                     ISPARTA

Yüzölçümü                  : 2.145,50 m2  (arsanın yüzölçümü )

Arsa Payı                     : 14200/1072750

İmar Durumu             : Satışa konu taşınmazın bulundugu arsa IspartaBeldiyesinin 06/08/2019 tarihli yazısındaimar planına göre iskan sahasında kalmakta olup Emsal :1 Hmax:serbest olup yola mesafesi 10 m inşaat cephesi 36,30 m , inşaat derinliği 14,95 m , kat adedi 7 saçak seviyesi 21,30 m inşaat tarzı betonarmedir.

Kıymeti                        : 80.923,25 TL

KDV Oranı                 : 1

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydında dosyasındaki gibidir

1. Satış Günü              : 06/02/2020 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü              : 03/03/2020 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri                      : KUTLUBEY MAHLLESİ 6 MART ATATÜRK CADDESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASI ZEMİN KAT ADLİYE İHALE SALONU MERKEZ/ISPARTA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin 50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

 

               2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindekiTR 91 000 1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisinde ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.

                         3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

                         4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                         5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                         6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

                         7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/256 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/12/2019

 

 

 

 

Ayşe GEZGİÇ MARAŞLI

İcra Müdür Yardımcısı

151178

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı