Haber Detayı
11 Şubat 2020 - Salı 12:03
 
İLAN ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN HAT SATIŞI
İLAN ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN HAT SATIŞI
İHALE İLANLARI Haberi
İLAN ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN HAT SATIŞI

İLAN
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN HAT SATIŞI
1-Isparta Belediyesi, Şehir içi yolcu taşıması yapılmak üzere ‘Körüklü (18 Metre) Hat satışı                          (Kiralaması/Ruhsat Verilmesi)’İşi, 2886 Sayılı devlet İhale Kanununun 35. maddesi ( c )fırkasına göre Açık Artırma usulü ile ihaleye konulmuştur.
2-İhale 10.03.2020 Salı günü Saat 14:30’da Isparta Belediyesi Encümen odasında  yapılacaktır.
3-İhale şartnamesi ile diğer evraklar Isparta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Halk Otobüsleri          Biriminde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
4-İhaleye girmek için 
a)Hizalarında gösterilen miktarlarda Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış Geçici Teminat mektubu veya Nakit Teminatını             
b)İkametgah İlmühaberini,
c)Taliplilerin 2020 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası        siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
d)İmza sirküleri,
e)İstekliler adına vekaleten iştirak ediyorlar ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
f)İhaleye katılacaklar adına Adliyeden iyi hal kağıdı
g) ihaleye katılanlardan tüzel kişilik adına ve ortak/üyelerine ait borcu yoktur belgesi 
5-İstekliler yukarıda istenen belgelerle birlikte 10.03.2020 Salı günü Saat 14:30’da Isparta  Belediyesi        Encümen Odasında hazır bulunmaları gerekmektedir.
6-Telgrafla veya Faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7-2886 sayıl Devlet İhale Kanununun 46. maddesine istinaden iştirakliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla,37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. 
8-Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.
 
SIRA NO : CİNSİ :     ADET      MUHAMMEN GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ  :      BEDELİ : 
1-   Körüklü (18 Metre) Hat Satışı          1          695.000,00-TL+ KDV     20.850,00-TL
                (Kiralama/Ruhsat Verilmesi)
 
 
 
       VİNO:07.02.2020-11.02.2020/91
Kaynak: Editör:
Etiketler: İLAN, ISPARTA, BELEDİYE, BAŞKANLIĞINDAN, HAT, SATIŞI,
Yorumlar
Haber Yazılımı