Haber Detayı
04 Nisan 2019 - Perşembe 10:54
 
İHALE İLANI
T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2019/120 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI
İHALE İLANLARI Haberi
İHALE İLANI

T.C.
ISPARTA
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2019/120 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı S.S. Gül iki Küçük Sanayi Sitesi Yapı kooperatifi Başkanlığı vekili tarafından davalı                         Sancaktaroğulları Tekstil İnşaat Nakliyat Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine         mahkememizde açılan kamulaştırma davasında;
Dava konusu Isparta ili, merkez İlçesi, Aliköy köyü, Yukarı Çelebi Mevki, 131 ada 166 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın tamamının Isparta Belediye Başkanlığının 17/11/2014 tarih ve 210 karar sayılı kararı ile davacı S.S. Gül İki Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı adına kamu yararı kararı gereğince      kamulaştırılmasına karar verildiği davalının hissesinin 2942 Sayılı Kanununun 8. Maddesi gereğince          satınalma usullerine göre kamulaştırılmasına karar verilerek işlemlere başlanmış, satınalma usulü             gereğince yapılan kıymet taktirini kabul etmeyerek anlaşmazlık tutanağı imzalayan veya çağrıya rağmen görüşmelere katılmayan davalıya karşı 2942 S.K. Hükümleri gereğince taşınmazın kıymetinin tespiti ve S.S. Gül İki Küçük Sanayi sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı adına tescilli talebiyle dava ikame edildiği; iş bu dava ile ilgili davacı S.S. Gül İki Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi başkanlığı adına kamulaştırmaya konu taşınmaz maliği Sancaktaroğulları Tekstil İnşaat Nakliyat Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2942 S.K.’nın 10 ve 14. Maddesi gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, tebligat      yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da düzeltim davası           açabilecekleri, açılacak davaların S.S. Gül İki Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına                yöneltileceği, idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı            aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceğini ve mahkemece tespit        edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan kurum adına tescil edileceği, hak sahiplerinin bedelin T.C. Isparta Vakıflar Bankası A.Ş. Merkez Şubesine yatırılacağı ve davalının         konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini de tebliğ tarihinden itibaren 14          günlük süre içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma kanununun 10/4 ve 14. Maddesi hükümlerine istinaden ihtar ve ilan olunur.  VİNO:04.04.2019/292
Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE, İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı