Haber Detayı
27 Temmuz 2020 - Pazartesi 15:10
 
İHALE İLANI
İLAN ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANLARI Haberi
İHALE İLANI

İLAN
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
           
1. Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait Gökçay Mesirelik Alanda ve çeşitli mevkilerde bulunan işyerlerinin , 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 29/07/2020 günü saat 14.30’ da ihaleye çıkartılacaktır.
2. İhaleye girebilmek için;
a) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,(ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) İhaleye katılacak Şahıs veya Şirketler Noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
e) Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
f)Adli sicil kaydı,        
g)İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak(Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile belgelenecek),tüzel kişi olması halinde ise T.C.kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak 
3. İstekliler ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.
4.İhaleye katılacak şahıs veya şirketler Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir.
5.İhale Geçici Teminatını ihale günü saat 12:30'a kadar yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve taleple bulunamazlar.
6. İhale Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
7. Bu ihaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinde görülebilir.
8. Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur
SIRA NO  ADRESİ M2 MUHAMMEN BEDELİ (YILLIK) GEÇİCİ TEMİNAT (30) İHALE TARİHİ
1 DOĞANCI MAH.GÖKÇAY MESİRELİK ALANI 190 CAD.76 NOLU BÜFE 5 8.000,00TL+KDV 2.400 TL 29.07.2020
2 DOĞANCI MAH.GÖKÇAY MESİRELİK ALANI 190 CAD.76/1 NOLU BÜFE 5 7.000,00TL+KDV 2.100 TL 29.07.2020
3 DOĞANCI MAH.GÖKÇAY MESİRELİK ALANI 190 CAD.76/2 NOLU BÜFE 5 7.000,00TL+KDV 2.100 TL 29.07.2020
4 DOĞANCI MAH.GÖKÇAY MESİRELİK ALANI 190 CAD.76/3 NOLU BÜFE 5 7.000,00TL+KDV 2.100 TL 29.07.2020
5 DOĞANCI MAH.GÖKÇAY MESİRELİK ALANI 190 CAD.76/4 NOLU BÜFE 5 7.000,00TL+KDV 2.100 TL 29.07.2020
6 DOĞANCI MAH.GÖKÇAY MESİRELİK ALANI 190 CAD.76/5 NOLU BÜFE 5 7.000,00TL+KDV 2.100 TL 29.07.2020
7 DOĞANCI MAH.GÖKÇAY MESİRELİK ALANI 190 CAD.76/6 NOLU BÜFE 5 7.000,00TL+KDV 2.100 TL 29.07.2020
8 DOĞANCI MAH.GÖKÇAY MESİRELİK ALANI 190 CAD.76/7 NOLU BÜFE 5 7.000,00TL+KDV 2.100 TL 29.07.2020
9 DOĞANCI MAH.GÖKÇAY MESİRELİK ALANI 190 CAD.76/8 NOLU BÜFE 5 7.000,00TL+KDV 2.100 TL 29.07.2020
10 DOĞANCI MAH.GÖKÇAY MESİRELİK ALANI 190 CAD.76/9 NOLU BÜFE 5 7.000,00TL+KDV 2.100 TL 29.07.2020
11 DOĞANCI MAH.GÖKÇAY MESİRELİK ALANI 190 CAD.76/10 NOLU BÜFE 5 7.000,00TL+KDV 2.100 TL 29.07.2020
12 DOĞANCI MAH.GÖKÇAY MESİRELİK ALANI 190 CAD.76/11 NOLU BÜFE 5 8.000,00TL+KDV 2.400 TL 29.07.2020
13 DOĞANCI MAH.GÖKÇAY MESİRELİK ALAN 209 ADA 4 PARSEL 74 NOLU İŞYERİ 45 10.000,00TL+KDV 3.000 TL 29.07.2020
14 GAZİKEMAL MAH.(HÜKÜMET MEYDANI ALTI)414 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLERDE BULUNAN 820 M2 KAPALI ALAN 300 M2 AÇIK ALAN İŞYERİ 820+300 200.000,00TL+KDV 60.000 TL 29.07.2020
Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı