Haber Detayı
12 Haziran 2020 - Cuma 12:27
 
İHALE İLANI
İLAN ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANLARI Haberi
İHALE İLANI

1. Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait Çeşitli Mevkilerde bulunan alanların ve işyerlerinin , 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 23/06/2020 günü saat 14.30’ da ihaleye çıkartılacaktır.
2. İhaleye girebilmek için;
a) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,(ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) İhaleye katılacak Şahıs veya Şirketler Noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
e) Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
f)Adli sicil kaydı,        
g)İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak(Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile belgelenecek),tüzel kişi olması halinde ise T.C.kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak 
3. İstekliler ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.
4.İhaleye katılacak şahıs veya şirketler Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir.
5.İhale Geçici Teminatını ihale günü saat 12:30'a kadar yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve taleple bulunamazlar.
6. İhale Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
7. Bu ihalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinde görülebilir ve Sanayi Mahallesi 104 Cadde Şehir Hastanesi Önünde bulunan 49/5-49/6-49/7-49/8-49/9 nolu büfe işyerlerinin şartnamesi 20,00 TL karşılığında satın alınabilir.Bahse konu büfe işyerlerinin ihalesine katılmak için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur.
8. Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur
SIRA NO  ADRESİ M2 MUHAMMEN BEDELİ (YILLIK) GEÇİCİ TEMİNAT (30) İHALE TARİHİ
1 SANAYİ MAH.104 CAD.ŞEHİR HASTANESİ ÖNÜ 49/5 NOLU BÜFE 6 17.000,00TL+KDV 5.100 TL 23.06.2020
2 SANAYİ MAH.104 CAD.ŞEHİR HASTANESİ ÖNÜ 49/6 NOLU BÜFE 6 15.000,00TL+KDV 4.500 TL 23.06.2020
3 SANAYİ MAH.104 CAD.ŞEHİR HASTANESİ ÖNÜ 49/7 NOLU BÜFE 6 15.000,00TL+KDV 4.500 TL 23.06.2020
4 SANAYİ MAH.104 CAD.ŞEHİR HASTANESİ ÖNÜ 49/8 NOLU BÜFE 6 15.000,00TL+KDV 4.500 TL 23.06.2020
5 SANAYİ MAH.104 CAD.ŞEHİR HASTANESİ ÖNÜ 49/9 NOLU BÜFE 6 18.000,00TL+KDV 5.400 TL 23.06.2020
6 KARAAĞAÇ MAH.(DAVRAZ)5944 SK.VE 5946 SK.ARASINDA KALAN 4800M2'LİK ALAN 4800 18.000,00TL+KDV 5.400 TL 23.06.2020
7 FATİH MAH.121 CAD.(DEREGÜMÜ MAH.)5781 ADA 15 PARSEL 1.500 M2'LİK ALAN 1500 1.000,00TL+KDV 300 TL 23.06.2020
8 SİDRE MAH.4306 SK.SİDRE SOSYAL TESİSLER İŞYERİ 18 2.500,00TL+KDV 750 TL 23.06.2020
9 BATIKENT MAH.238 CAD.NO:2 40 13.500,00TL+KDV 4.050 TL 23.06.2020
10 MEHMET TÖNGE MAH.SOSYAL TESİSLER NO:4 10 2.500,00TL+KDV 750 TL 23.06.2020
11 HALIKENT MAH.DUYGU SİT.KARŞ.244 CAD.NO:6 20 5.000,00TL+KDV 1.500 TL 23.06.2020
Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı