Haber Detayı
09 Ekim 2019 - Çarşamba 10:47
 
İHALE İLANI
T.C. ISPARTA 2. İCRA DAİRESİ 2017/5741 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
İHALE İLANLARI Haberi
İHALE İLANI

T.C.
ISPARTA
2. İCRA DAİRESİ
2017/5741 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Isparta İl, Merkez İlçe, 8263 Ada, 4 Parsel, GÜLCÜ Mahalle/Köy, SAV YOLU Mevkii, ZEMİN A BLOK 4 BAĞIMSIZ BÖLÜM NOLU TAŞINMAZ Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi       raporuna göre Satışa konu taşınmaz üzerindeki bina betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir.       Bodrum+zemin kat+4 normal kattan ibarettir. Ahşap oturtma çatı marsilya kiremit kaplıdır. Bina Çelik sitesi konumludur.Site giriş kulübesi vardır. Taşınmaz üzerinde A,B ve C Bloklar olup, satışa konu taşınmaz A Blokta olup giriş kapısı demir ferfoje,Merdivenler ve sahanlık mermer kaplı asansörlü ve kaloriferlidir.        Satışa konu taşınmaz binanin zemin katında 4 nolu meskendir, Dairenin giriş kapısı çelik kapıdır. İç            kapılar amerikan panel kapı,Dairenin doğu ve güney cepheleri bulunmaktadır.Lavabo,WC tabanı ve         duvarları tavana kadar seramik kaplı, Mutfak tabanı seramik kaplı olup, tezgah granit, alt ve üst dolapları sunta lamdır. Açık bir balkon bulunmaktadır. Yatak odasıtabanı laminat olup, duvarları kağıt kaplıdır.         Kartonpiyerlidir. Dairenin güney ve doğu köşesinde salon bulunmakta Tabanı laminat kaplı olup, duvarları saten alçıdır. Kartonpiyerlidir.Dairenin içinden bodrum katta bulunan eklentiler odaya çevrilmiş olduğu        belirtilmiştir. Eklenti 13 olan yer 27,45 m2,eklenti 12 olan yer 35,00 m2,eklenti 11 olan yer 15,45 m2 ve hol 4,50 m2 olarak mimari projede gözükmektedir. Aşağıda bulunan odaların tabanı laminat kaplı                    kartonpiyerlidir.Üç oda ve banyo bulunduğu belirtilmiştir. Doğramalar ahşap ve çift camı vardır.                 Pencerelerin demir korkulukları vardır. Taşınmazın mimari projesi ve yapı ruhsatı bulunmaktadır. Daire buna göre 8 yıllık olup, yüzölçümü yaklaşık brüt olarak 180,00 m2 dir.doğalgazlıdır.Binanin açık otoparkı            bulunmaktadır. Elektirik su ve kanalizasyon, belediye alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Köy            garajına 500 mtre, şehir merkezine 2000-2500 mt mesafededir. Çevresinde okul,cami ve semt pazarı ile çay vardır.
Adresi : Davraz Mahallesi 5298 Sok. Kent Çelik Sitesi,A Blok, No:16Merkez / ISPARTA
Yüzölçümü : 5.570,70 m2  (Satışa konu dairenin bulunduğu taşınmaz)
Arsa Payı : 2300/24000
İmar Durumu : İmar Planı içerisinde olup, ayrıntısı dosyasındadır.
Kıymeti : 262.158,06 TL
KDV Oranı : 8
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 26/11/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 23/12/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : KUTLUBEY MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASI ZEMİN KAT İCRA DAİRELERİ İHALE SALONU ISPARTA -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma             tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin 50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının            toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin 20'si oranında pey akçesi veya bu         miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte             bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindekiTR 91 000 1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması            gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul    üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü        geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de         ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133.      Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
  3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir     tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi    takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu       siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir.    Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı        tebligat yerine geçer.
7 -Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği    takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8-Satışa konu taşınmazın ihale bedeli üzerinden yatırılacak KDV'sindeCumhurbaşkanlığı             Kararnamesi ile indirim uygulandığındanKDV'ninoranı 31.12.2019 tarihine kadar yatırılması halinde KDV oranı ihale bedeli üzerinden 8 dir. 31.12.2019 tarihindensonra yatırılması halinde herhangi bir KDV           indiriminin uzatılmasına karar verilmemesi durumunda indirimsiz olarak KDV'ninoranı 18 dir.
9 - Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,         başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5741 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/09/2019 VİNO:09.10.2019/835
 
 
T.C.
ISPARTA 
2. İCRA DAİRESİ
2017/5741 ESAS
DÜZELTME İLANI
Dairemizin iş bu dosyasından hazırlanan 30.09.2019 tarihli taşınmaz satış ilanında satılmasına karar         verilen ISPARTA İLİ MERKEZ GÜLCÜ MAH. SAV YOLU MEVKİİNDE KAİN 8263 ada 4 parsel sayılı A Blok Zemin kat 4 nolu taşınmazın arsa pay/ paydası 2300/240000 yazılması gerekirken sehven 2300/24000 yazılmış olup, satışa konu arsa pay/paydasının 2300/240000 olarak düzeltilmiştir. Ayrıca yine satış             ilanında taşınmazın adresinin “Davraz Mahallesi 5298 Sok,  Kent Çelik Sitesi A Blok No: 16 Merkez Isparta” yazılmışsada satışa konu taşınmaz adresinin “Davraz Mahallesi 5298 Sok, Kent Çelik Sitesi A Blok No: 16/4 Merkez Isparta” olarak düzeltilmiştir. İş bu düzeltme ilanı ilgililere İKK.nun 126. Maddesi uyarınca    tebliğen ilan olunur. 30/09/2019 VİNO:09.10.2019/835
 
T.C.
ISPARTA 
2. İCRA DAİRESİ
2017/5741 ESAS
DÜZELTME İLANI-2
Dosyamızdan satışa çıkarılan taşınmazın 30.09.2019 tarihli satış ilanında, satış şartnamesinde satış        kararında ihale bedeli üzerinden KDV oranı 8 olarak belirtilmişsede; 3065 sayılı Kanunun (17/4-ş)       maddesi uyarınca, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun (38/A) maddesinde tanımlanan konut             finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut idaresi Başkanlığı veya ipotek finansmanı kuruluşları tarafından teslimi (müzayede mahallinden      yapılan satışı dahil) KDV’den istisna edilmiştir. 6362 sayılı sermaye Piyasası Kanunu (10) ile 2499 Sayılı Sermaye Piyasası kanunu yürürlükten kaldırılmış ve 2499 sayılı kanuna yapılan atıfların, 6362 sayılı          kanunun ilgili maddelerine yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla buradaki atfında 6362       sayılı Kanuna yapılmış sayılması gerektiğinden iş bu dosyamızdan çıkarılan taşınmazın satışı KDV’den     istisna olup, İİK.nun 126 maddesi uyarınca ilgililere tebliğen ilan olunur. 02.10.2019  VİNO:09.10.2019/835
 
Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı