Haber Detayı
24 Nisan 2019 - Çarşamba 10:52
 
İHALE İLANI
İLAN ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
İHALE İLANLARI Haberi
İHALE İLANI

İLAN
ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
A-SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No İli İlçesi Mahalle / Köy Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Fiili Durumu İhale Tarihi ve Saati
1 Isparta Merkez Dere Mahallesi Arsa _ 7265 1 7.833,87 Tam Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 990.000,00 198.000,00 Boş ve işgalsiz 07.05.2019 09:00
2 Isparta Merkez Büyük Gökçeli Köyü Hamtoprak _ _ 11802 2.904,00 Tam İmarsız 29.050,00 5.810,00 Boş ve işgalsiz 07.05.2019 09:20
3 Isparta Merkez Küçük Hacılar Köyü Arsa _ _ 2282 169,67 Tam Konut Alanı 15.300,00 3.060,00 Boş ve işgalsiz 07.05.2019 09:40
4 Isparta Merkez Küçük Hacılar Köyü Arsa _ _ 2283 199,94 Tam Konut Alanı 20.900,00 4.180,00 İşgalli 07.05.2019 10:00
5 Isparta Merkez Aliköy Arsa _ 167 7 228,95 Tam Konut Alanı 21.800,00 4.360,00 İşgalli 07.05.2019 10:20
6 Isparta Merkez Aliköy Arsa _ 167 19 52,97 Tam Konut Alanı 5.050,00 1.010,00 İşgalli 07.05.2019 10:40
7 Isparta Merkez Aliköy Hamtoprak _ 168 6 271,78 Tam Konut Alanı 25.850,00 5.170,00 İşgalli 07.05.2019 11:00
8 Isparta Merkez Aliköy Arsa _ 168 7 146,41 Tam Konut Alanı 13.950,00 2.790,00 İşgalli 07.05.2019 11:20
9 Isparta Merkez Aliköy Arsa _ 179 31 425,12 Tam Konut Alanı 40.400,00 8.080,00 İşgalli 07.05.2019 11:40
10 Isparta Merkez Aliköy Arsa _ 179 33 341,49 Tam Konut Alanı 32.450,00 6.490,00 İşgalli 07.05.2019 14:00
11 Isparta Merkez Aliköy Arsa _ 179 35 244,76 Tam Konut Alanı 23.300,00 2.760,00 İşgalli 07.05.2019 14:20
12 Isparta Merkez Aliköy Arsa _ 179 38 284,95 Tam Konut Alanı 27.100,00 5.420,00 Boş ve işgalsiz 07.05.2019 14:40
13 Isparta Merkez Aliköy Arsa _ 182 9 126,96 Tam Konut Alanı 12.700,00 2.540,00 İşgalli 07.05.2019 15:00
14 Isparta Merkez Aliköy Arsa _ 186 7 78,92 Tam Konut Alanı 7.500,00 1.500,00 İşgalli 07.05.2019 15:20
15 Isparta Merkez Aliköy Arsa _ 187 5 118,51 Tam Konut Alanı 11.300,00 2.260,00 İşgalli 07.05.2019 15:40
16 Isparta Merkez Aliköy Arsa _ 190 4 62,10 Tam Konut Alanı 5.900,00 1.180,00 İşgalli 07.05.2019 16:00
17 Isparta Merkez Aliköy Arsa _ 190 5 97,79 Tam Konut Alanı 9.300,00 1.860,00 İşgalli 07.05.2019 16:20
18 Isparta Merkez Aliköy Hamtoprak _ 176 3 539,94 Tam Konut Alanı-Yol 51.300,00 10.260,00 İşgalli 07.05.2019 16:40
19 Isparta Merkez Yakaören Köyü Hamtoprak _ 255 70 4.247,19 Tam İmarsız 65.000,00 13.000,00 Boş ve işgalsiz 08.05.2019 09:00
20 Isparta Merkez Yakaören Köyü Tarla _ 255 71 1.494,59 Tam İmarsız 26.950,00 5.390,00 İşgalli 08.05.2019 09:20
21 Isparta Merkez Sav Beldesi Arsa _ 179 11 2.799,94 Tam Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 415.000,00 83.000,00 Boş ve işgalsiz 08.05.2019 09:40
22 Isparta Merkez Sav Beldesi Arsa _ 179 12 2.800,02 Tam Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 415.000,00 83.000,00 Boş ve işgalsiz 08.05.2019 10:00
23 Isparta Merkez Sav Beldesi Arsa _ 167 2 3.060,51 1.244,34 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 200.000,00 40.000,00 Boş ve işgalsiz 08.05.2019 10:20
24 Isparta Merkez Çobanisa Hamtoprak _ _ 1893 722,77 Tam İmarsız 5.000,00 1.000,00 Boş ve işgalsiz 08.05.2019 10:40
25 Isparta Merkez Direkli Hali Arazi _ _ 1442 4.913,00 Tam İmarsız 20.000,00 4.000,00 Boş ve işgalsiz 08.05.2019 11:00
                               
                               
B-İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ
Sıra No İli İlçesi Mahalle / Köy Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Fiili Durumu İhale Tarihi ve Saati
1 Isparta Merkez Bozanönü Köyü Ham Toprak 21 - 4900 26.647,84 Tam İmarsız 6.747,00 2.024,10 400 m²'lik kısmı üzerinde Ahşap Baraka ve Tavuk Kümesi, kalan kısmı Boş 08.05.2019 11:20
1) Yukarıdaki tablonun,
          "A- Satışı Yapılacak Taşınmazlar" kısmında bulunan taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı,
          "B- İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Taşınmaz kısmında bulunan taşınmazın, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca, Pazarlık Usulü ile Organize Hayvancılık/Hayvancılık yapılmak üzere irtifak hakkı tesisi,
ihaleleri karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğü çalışma odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2)   İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
  a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,
  b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını,  tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
  c) Geçici teminata ait belge,
  d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,  idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2019 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin,
  e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi,
vermesi gerekmektedir.
3) Satışı yapılacak taşınmaz ile  irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4) Posta ile yapılan müracaatlarda,  ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
5) Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. İlk yıl irtifak hakkı ve ön izin bedelleri, peşin olarak ödenir.
6) 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.İrtifak hakkı işlemlerinde ise ihale kararlarına ve sözleşme bedellerine göre ayrıca damga vergisi talep edilir.
7) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8) İhaleye ilişkin detaylı bilgilere www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilir.
İLAN OLUNUR
                               
Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE, İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı